Funkcjonalna Terapia Manualna

IMG_8929

Terapia manualna – forma terapii zaburzeń narządu ruchu. Jest często błędnie utożsamiana z kręgarstwem, które w przeciwieństwie do terapii manualnej nie posiada żadnych podstaw w źródłach wiedzy medycznej. Należy do dziedziny fizjoterapii i jest poparta badaniami naukowymi.

Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności). Podczas terapii, za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich, przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

Funkcjonalna Terapia Manualna wykorzystuje w badaniu i terapii techniki takich metod jak:
-Terapia manualna wg Lewita
-Metoda Mulligana
-Metoda Ackermanna
-Yumeiho